Jde to bez chyb?

Dnes (2. 2. 2021) je to přesně pět let od dne, kdy jsem otevřela po několika měsících příprav svou vlastní kavárnu Kulturárium Café. Plna optimismu a odhodlání, s půjčenými penězi tak akorát na nejnutnější vybavení provozu (a to mnohé z druhé ruky pofiderní kvality), bez finanční rezervy na rozjezd, natož třeba na svou výplatu, bez pořádně vypracovaného business plánu obsahujícího různé finanční modely vývoje, s několika nadšenci coby mými prvními zaměstnanci, úplnými nováčky, jsem stála po cca osmi letech praxe po různých kavárnách a intuitivního vedení několika neziskových projektů, jako byl Týden kávy nebo Brněnský Lunapark aneb Divadlo ke kávě, ve zcela nové situaci.

Pánem (či spíš paní) svého vlastního podniku. Wow! Bylo to rozhodně velký. Věděla jsem, že to nebude lehký, ale věřila jsem, že to prostě dokážu. S poměrně nízkým nájmem (jak se mi v té době zdálo) jsem nebrala ani jako nepřekonatelnou hrozbu třeba to, jak komplikovaný vstup provoz měl, že i přes svou zajímavou lokalitu je vlastně v opravdu těžko dostupný lidem zvenku, no zase měl třeba zajímavou velkou zahradnou ve vnitrobloku…

Kavárna na půdě vysoké školy. To by mělo fungovat, ne? Kdo jiný potřebuje kávu víc než studenti a profesoři (my jsme se učili snad jen po kavárnách). K tomu přivést hosty zvenčí, mít kvalitní nabídku za férové ceny, přidat pravidelné ochutnávky, mít dva chuťově odlišné kávové mlýnky, nabídku takovou, aby si vybral každý… kulturní program k tomu. Věřila jsem, že to dokážu, ale (což mi v té chvíli vůbec nedošlo), špatně jsem si definovala, co přesně dokážu.

Otevřít nebylo tak těžké. Dosáhnout úspěchu a udržitelnosti, natož návratnosti investic včetně toho, co jsem rychle začala dlužit sama sobě, to už těžké bylo. Když jdete do něčeho srdcem a naplno, snadno zapomenete na čísla. Nemáte nastavená očekávání a kritéria úspěchu, nepočítáte svůj investovaný čas a energii, prostě jedete. Pořád se snažíte vylepšovat a dotahovat, na co nebyly peníze ještě před chvílí, a tak investujete a nepočítáte, jen jedete a věříte, že to dopadne dobře.

Dnes, o pár let zkušeností dál vím, že bych postupovala v mnohém docela jinak. Dost možná bych tento provoz ani neotevřela. Rozhodně nepláču nad tím, co a jak se stalo. Vím, že jsem v té době jednala nejlépe, jak jsem jen dovedla a na co mi síly stačily a jsem za ty zkušenosti vděčná. Každému, kdo však o jakémkoli podnikání uvažuje, však v prvé řadě doporučím, zamyslet se nad svými cíly, nad tím, zda jsou tzv. SMART, nebo ještě lépe SMARTER – specific – (konkrétní), measurable (měřitelné), achievable (dosažitelné), realistic (realistické), time-bound (časově ohraničené), evaluate (hodnotitelné), reevaluate (opakovaně hodnotitelné). Protože bez toho si můžete opravdu jen velmi snadno vytvořit tzv. práci pro práci a nic z toho.

Tedy – jde to bez chyb? Asi ne 😀 Ale fakt dobrý je přemýšlet SMARTER.
Věřím, že chyby můžeme minimalizovat, pokud se nad svými kroky i plány máme s kým poradit, nejlépe s někým, kdo si čumák natloukl už před námi. Chcete si otevřít kavárnu vlastní? Láká vás prostor, který se právě uvolnil? Je vašim celoživotním snem otevřít si vlastní podnik? Dejte si kafe (třeba jen virtuální) s někým, kdo v tomhle dynamickém oboru dělá přes deset let a otevřel i zavřel ze zcela odlišných důvodů své dva vlastní provozy a nakonec skončil bez dluhů.

DÍKY ZA TY DARY!